लुम्बिनी प्रदेश सरकार
खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
घोराही , दाङ , नेपाल
flag

खानेपानी मन्त्रालय  saad

प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरुको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिेएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताका आधारभूत अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । खानेपानी प्रणालीहरूको दिगोपना यस क्षेत्रकै लागि एक प्राथमिकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्युन दिगोपन र सुचारूपनका पछाडि आंशिक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एबम् मर्मत सम्भार ब्यबस्थापनमा रहेको अपर्याप्तता कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

 

अध्ययन प्रतिवेदनहरूले के देखाउँछन् भने करिब एक तिहाई प्रणालीहरूमा खानेपानी सरसफाइ प्राविधिक उपलब्ध छन्, करिब एक तिहाई भन्दा केही बढी प्रणालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मात्र कानुनतस् दर्ता गरिएका छन् र करिब ५५ प्रणालीहरूमा मात्र मर्मत सम्भार कोष रहेको छ ।

 

खानेपानी प्रणालीहरूको दिगोपना यस क्षेत्रकै लागि एक प्राथमिकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्युन दिगोपन र सुचारूपनका पछाडि आंशिक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एबम् मर्मत सम्भार ब्यबस्थापनमा रहेको अपर्याप्तता कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ ।तिहाई प्रणालीहरूमा खानेपानी सरसफाइ प्राविधिक उपलब्ध छन्, करिब एक तिहाई भन्दा केही बढी प्रणालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मात्र कानुनतस् दर्ता गरिएका छन् र करिब ५५ प्रणालीहरूमा मात्र मर्मत सम्भार कोष रहेको छ ।

pramukh
भाेला प्रसाद थापा

कार्यालय प्रमुख

ई. बसन्त कुमार दुलाल

सूचना अधिकारी